Testaussivusto MathML-koodille

Sivusto on tarkoitettu NVDA:n ruudunlukijalisäosan MathCAT testaamiseen suomeksi. Saavutettavuuspuutteita siis on. Matemaattisille kaavoille ei ole tällä sivustolla vaihtoehtoista esitystapaa.

Ota yhteyttä Sami Määttään, sami.maatta@celia.fi, jos sinulla tulee kysyttävää sivustoon liittyen.

Testejä

Funktiot

( - , ) sinx+ cosy+ tanz+ secα+ cscϕ+ cotφ sinhx+ coshy+ tanhz+ sechα+ cschϕ+ cothφ sin-1x tan-1x cosh-1x sin2x tan3x sec4x sinh>n-1x logx log(x+y) logbx logb(x+y) lnx ln(x+y) lnx ln(x+y) t(x) t(x) tx tx log(x+y) + f(x+y) B ( 2,6 ) x y 2 ( 3 ) ( 2 ) 3 a b = ab ( 2x ) 2 tx 2[3 ] (21)x f(x)= x 2 ( x+1 ) ( 25 ) x b ( xy ) 2+ ( 2 ) ( 2x ) +1 ( 2x ) 2 2 + ( 12 ) ( c,d ) [ c,d ) ( c,d ] [ c,d ] ( - ,d ) ( - ,d ] ( c, ) [ c, ) ( - , ) ( - ,+ )

Joukko-oppia

2 2 2 3 4 + - + - { } { 12} { 5 , 10 , 15 } { x:x>2 } { x|x>2 } 3+2i i 1 i 2 { x : 2 < x < 7 } { x | x on parillinen luku } { x : x > 5 } 3+2i i 1 i 2 { x : x > 5 } 3+2i i 1 i 2 { x : x > 5 } 3+2i i 1 i 2 { x : x > 5 } 3+2i i 1 i 2 { x : x > 5 } { 5 , 10 , 15 } { 5 , 10 , 15 } {x|x>2}